[Giải đáp] Thông dịch viên tiếng Anh là gì và lương bao nhiêu?

[Giải đáp] Thông dịch viên tiếng Anh là gì và lương bao nhiêu?

Dịch tiếng anh 31-08-2020, 09:37

Nghề phiên dịch, nhất là thông dịch tiếng anh hiện nay có thể hái ra tiền ngay trong một thời gian rất ngắn. Mặc dù vậy, nghề dịch thuật hiện nay có dễ kiếm tiền như vậy. Thông dịch viên lương bao nhiêu: 15 triệu vẫn không kiếm được người […]

Thông dịch viên tiếng Anh: Kiếm nghìn đô như ăn kẹo

Thông dịch viên tiếng Anh: Kiếm nghìn đô như ăn kẹo

Dịch tiếng anh 14-08-2019, 01:00

Trong thời điểm nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và hội nhập thế giới như hiện nay, Việt Nam ta cần một lực lượng lớn các thông dịch viên, đặc biệt là thông dịch viên tiếng Anh. Vậy bạn hiểu thông dịch viên tiếng Anh là gì? Điều kiện […]

Tránh dịch sai bằng 5 bước cơ bản cho người tìm việc biên phiên dịch

Tránh dịch sai bằng 5 bước cơ bản cho người tìm việc biên phiên dịch

Dịch tiếng anh 03-08-2019, 02:35

Bạn giỏi ngoại ngữ, muốn tìm việc biên phiên dịch nhưng không có kinh nghiệm nên liên tục mắc lỗi. Đọc bài viết này và tìm ra các bước cơ bản để tránh dịch sai trước khi tham gia tuyển dụng biên phiên dịch nhé! Nghề phiên dịch: nắm chắc […]